เที่ยวไหว้พระประจำปีเกิด ในจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงวันมาฆบูชาจะไปเที่ยวไหนดีนะ? ชาวพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่มักเดินทางไปยังศาสนสถานที่สำคัญ ทั้งตามในตัวเมือง และนอกเมือง และในที่เชียงใหม่ นอกจากจะมีวัดดังๆสำคัญแล้ว ก็ยังมีวัดสำคัญหลายๆวัดที่เป็นวันประจำปีเกิดอีกด้วย

  1. ปีมะแม วัดพระธาตุดอยสุเทพ

เมื่อมาถึงเชียงใหม่ ต้องนึกถึงที่นี่ที่แรกค่ะ พระธาตุดอยเทพเป็นที่แรก เพราะเป็นวัดหลัก วัดสำคัญติดอันดับ ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บนยอดสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระธาตุได้ถูกบรรจุไว้ใต้องค์พระธาตุ ได้แผ่ความเป็นมงคลไปจนทั่วทั้งเมือง พระธาตุจึงเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ทำให้มีการกราบไหว้และบูรณะพระธาตุดอยสุเทพเสมอมา

  1. ปีจอ วัดพระธาตุวัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

ท่านๆ อาจจะเกิดการค้นหาข้อมูลไว้แล้วบ้าง ท่านที่เกิดปีนี้ต้องไปสักการะที่ พระธาตุอินทร์แขวน ที่ประเทศพม่า แต่ด้วยการที่อยู่นอกประเทศ แต่สามารถทำการบูชาที่วัดเกตการาม เชียงใหม่แทนได้ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำปิง อยู่ที่บ้านวัดเกต ถนนเจริญราษฏร์ อ.เมือง เชียงใหม่

  1. ปีมะเส็ง วัดเจ็ดยอด หรือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดเจ็ดยอด หรือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างเผือก อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สร้างด้วยศิลาแลงลวดลายประดับปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา แบบอินเดีย ซึ่งเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฏก ครั้งที่ 8 ของโลก และในปัจจุบันเจดีย์ยอดหักพังไปเกือบหมด

  1. ปีมะโรง วัดพระสิงห์วรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เป็นวัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ และเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่จะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูป

ดังนั้น อย่าลืมแวะไหว้พระทำบุญกันเพื่อเสริมสิริมงคล ปี 2559 ก่อนเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยนะคะ