เตือน 5 อาหารอันตรายที่ควรเลี่ยง

อาหาร เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและใช้เวลาในการเลือกมากขึ้น เพราะ อาหาร ที่ดีนั้นก็ส่งผลที่ดีต่อร่างกาย ดังนั้นในทางตรงกันข้าม อาหาร ที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน สำหรับปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นเต็มไปด้วยความเร่งรีบ โดยเฉพาะการรับประทาน อาหาร ซึ่งหลายคนเลือกรับประทานไม่ได้เพราะต้องอาศัยรับประทาน อาหาร ตามสั่ง หรือ อาหาร สำเร็จรูป แต่ในเมื่อการรับประทานส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงเตือน 5 อาหารอันตราย ที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนี้

อาหารอันตราย

หมักดอง

อาหาร ประเภทหมักดอง ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดอง ปลาร้า แหนม หากผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงมากที่จะได้รับสารปนเปื้อนจากการถนอม อาหาร ด้วยเครื่องปรุงที่อาจเข้าปะปน อาทิ สารบอแรกซ์ ซึ่งทำให้ร่างกายเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารหมักดอง

แดดเดียว

แดดเดียว คือการถนอม อาหาร วิธีหนึ่งซึ่งเป็นถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยนำไปตากแดด ซึ่งปัจจุบันนี้มลภาวะทางอากาศ รวมถึงสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะแมลงวันอาจนำมาซึ่งสารปนเปื้อนใน อาหาร ได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน อาหาร ประเภทพแดดเดียว แต่ใช้วิธีการปรุงสุกด้วยวิธีอื่นแทน

กึ่งสุกกึ่งดิบ

อาหาร กึ่งสุกกึ่งดิบเป็น อาหาร ที่อันตรายและควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด โดยเฉพาะ อาหาร ทางภาคอีสานอย่าง ลาบหรือก้อยที่มักจะประกอบแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ หรืออาจรับประทานสด ซึ่งในเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบนั้นอาจมีพยาธิ ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดิน อาหาร ได้

000l7i4927f61925530e3ej

ปิ้งย่าง

ต้องยอมรับว่าความนิยมของ อาหาร ปิ้งย่างนั้นมีมาก โดยเฉพาะ อาหาร บุฟเฟ่ต์ซึ่งการปิ้งย่างนั้นคือการทำให้สุกด้วยไฟที่แรงมาก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เตาถ่านในการปิ้งย่าง โดยเนื้อสัตว์ที่ปิ้งย่างมักมีส่วนที่ไหม้เกรี้ยม ซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง

36

ทอด

อาหาร ประเภททอดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง เพราะส่วนใหญมักจะใช้น้ำมันในการทอดซ้ำ โดยเฉพาะปลาทอด ไก่ทอด ปาท่องโก๋ เมื่อรับประทานเป็นประจำจะทำให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย และเมื่อร่างกายเผาผลาญไม่หมดก็อาจนำมาซึ่งโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือโรคหัวใจได้

การเลือกรับประทาน อาหาร นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ ซึ่ง อาหาร อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง คือประเภทหมักดอง อย่างปลาร้า แหนม หน่อไม้ ประเภทแดดเดียวที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างหมู หรือเนื้อวัวแดดเดียว อาหาร  กึ่งดิบกึ่งสุกอย่างลาบ ก้อยอาหารพิ้นบ้านทางภาคอีสาน ประเภทปิ้งย่างเพราะในส่วนที่ไหม้นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ อาหาร ประเภททอดโดยเฉพาะที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างปาท่องโก๋ ไก่ทอด ควรหลีกเลี่ยง